Bài viết

Đầu tư nước ngoài vào bất động sản sẽ tiếp tục tăng

Bất động sản Nhật Bản thu hút nhà đầu tư nước ngoài

Nhiều tập đoàn, nhiều quỹ đầu tư ở nước ngoài đã đổ vốn vào thị trường bất động sản Nhật Bản với mức vốn lên đến gần 1.000 tỷ yen. Đây là một con số hết sức ấn tượng, mức đầu tư này tương đương với 20% giá trị giao dịch nội bộ của thị trường bất động sản Nhật Bản trong năm 2014.
Read more