Hợp đồng kinh doanh bất động sản là gì? Có tất cả mấy loại

Hợp đồng kinh doanh bất động sản là văn bản quan trọng khi thực hiện các giao dịch mua bán, cho, cho thuê và chuyển nhượng. Vấn đề này đã được quy định cụ thể trong Luật kinh doanh bất động sản 2014 đã được Quốc hội thông qua. Mời anh chị cùng theo dõi chi tiết trong bài viết này!

🌟 Tại sao cần phải có hợp đồng kinh doanh bất động sản?

Để bảo đảm quyền lợi cho tất cả các bên trong kinh doanh bất động sản, tránh kiện tụng kéo dài nên Chính phủ đưa ra các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản.

Hợp đồng kinh doanh bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận, trừ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này thì phải công chứng hoặc chứng thực.

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng. Trường hợp hợp đồng có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực. Trường hợp các bên không có thỏa thuận, không có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm các bên ký kết hợp đồng. 

🌟 5 loại hợp đồng kinh doanh bất động sản 

Theo điều 17, Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản, gồm:

Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng;

Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng;

Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng;

Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất;

Hợp đồng chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản.

Sau đây, chúng ta cùng đi tìm hiểu chi tiết từng mẫu hợp đồng.

1. Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng

Theo Điều 7 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 hợp đồng kinh doanh bất động sản theo hình thức mua bán nhà, công trình xây dựng được ban hành là để các bên tham khảo trong quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng.

Các bên có thể thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung các điều, khoản trong hợp đồng mẫu nhưng hợp đồng do các bên ký kết phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung chính đã được quy định tại Điều 18, Điều 47 và Điều 53 Luật Kinh doanh bất động sản. Nội dung cụ thể trong hợp đồng do các bên thỏa thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Mẫu hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn hoặc hình thành trong tương lai:

Hợp đồng mua bán nhà Hợp đồng mua bán nhà Hợp đồng mua bán nhà Hợp đồng mua bán nhà Hợp đồng mua bán nhà Hợp đồng mua bán nhà

Hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng

2. Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng

Theo Điều 7 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 hợp đồng kinh doanh bất động sản theo hình thức cho thuê nhà, công trình xây dựng được ban hành là để các bên tham khảo trong quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng.

Các bên có thể thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung các điều, khoản trong hợp đồng mẫu nhưng hợp đồng do các bên ký kết phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung chính đã được quy định tại Điều 18, Điều 47 và Điều 53 Luật Kinh doanh bất động sản. Nội dung cụ thể trong hợp đồng do các bên thỏa thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà:

Hợp đồng cho thuê nhà Hợp đồng cho thuê nhà Hợp đồng cho thuê nhà Hợp đồng cho thuê nhà Hợp đồng cho thuê nhà

3. Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng

Theo Điều 7 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 hợp đồng kinh doanh bất động sản theo hình thức thuê nhà, công trình xây dựng được ban hành là để các bên tham khảo trong quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng.

Các bên có thể thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung các điều, khoản trong hợp đồng mẫu nhưng hợp đồng do các bên ký kết phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung chính đã được quy định tại Điều 18, Điều 47 và Điều 53 Luật Kinh doanh bất động sản. Nội dung cụ thể trong hợp đồng do các bên thỏa thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Mẫu hợp đồng thuê nhà:

Hợp đồng thuê nhà trong kinh doanh bất động sản Hợp đồng thuê nhà trong kinh doanh bất động sản Hợp đồng thuê nhà trong kinh doanh bất động sản Hợp đồng thuê nhà trong kinh doanh bất động sản Hợp đồng thuê nhà trong kinh doanh bất động sản Hợp đồng thuê nhà trong kinh doanh bất động sản Hợp đồng thuê nhà trong kinh doanh bất động sản

4. Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

Theo Điều 7 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 hợp đồng kinh doanh bất động sản theo hình thức chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất được ban hành là để các bên tham khảo trong quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng.

Các bên có thể thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung các điều, khoản trong hợp đồng mẫu nhưng hợp đồng do các bên ký kết phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung chính đã được quy định tại Điều 18, Điều 47 và Điều 53 Luật Kinh doanh bất động sản. Nội dung cụ thể trong hợp đồng do các bên thỏa thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất:

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

5. Hợp đồng chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản

Theo Điều 7 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 hợp đồng kinh doanh bất động sản theo hình thức chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản được ban hành là để các bên tham khảo trong quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng.

Các bên có thể thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung các điều, khoản trong hợp đồng mẫu nhưng hợp đồng do các bên ký kết phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung chính đã được quy định tại Điều 18, Điều 47 và Điều 53 Luật Kinh doanh bất động sản. Nội dung cụ thể trong hợp đồng do các bên thỏa thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản có sẵn hoặc hình thành trong tương lai:

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án

Tìm hiểu các mẫu hợp đồng kinh doanh bất động sản sẽ giúp quý anh chị hạn chế được rủi ro cũng như tạo nền tảng kiến thức đầu tư bất động sản để những thương vụ sau thành công rực rỡ.

Khu đô thị Vinhomes

Xem thêm:

0839 207 138
Chat messenger!

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN & NHẬN NGAY ƯU ĐÃI!