TÌM HIỂU THÔNG TIN QUY HOẠCH MỚI NHẤT

Thông tin quy hoạch là quá trình phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng nhằm các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng sử dụng đất và nhu cầu sử dụng đất, mục đích sử dụng đất của từng vùng kinh tế, địa phương trong một khoảng thời gian xác định.

0839 207 138
Chat messenger!

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN & NHẬN NGAY ƯU ĐÃI!