Danh sách các KCN ở Đồng Nai đang hoạt động – Cập nhật 2020

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, 32 kcn ở Đồng Nai đang hoạt động hiệu quả với tỷ lệ lấp đầy trung bình là 82%. Vì vậy, để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trong 10 năm tới, tỉnh đã quy hoạch thêm 3 khu công nghiệp và đã được Chính phủ phê duyệt.

🌟 Danh sách 32 kcn ở Đồng Nai đang hoạt động

Đồng Nai là một tỉnh công nghiệp trọng điểm thuộc vùng Đông Nam Bộ. Nơi đây đã và đang có nhiều khu công nghiệp hoạt động với nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là danh sách khu công nghiệp phân theo đơn vị hành chính:

1. Danh sách kcn ở Tp. Biên Hòa

– Khu công nghiệp Biên Hòa 1:

Vị trí: Phường An Bình, thành phố Biên Hòa.

Diện tích: 335 ha.

Chủ đầu tư: Công ty phát triển khu công nghiệp Biên Hòa (Sonadezi).

Trụ sở một doanh nghiệp đóng tại KCN Biên Hòa 2
Trụ sở một doanh nghiệp đóng tại KCN Biên Hòa 2

– Khu công nghiệp Biên Hòa 2:

Vị trí: Phường Long Bình Tân và phường An Bình, thành phố Biên Hòa;

Diện tích: 365 ha.

Chủ đầu tư: Công ty phát triển khu công nghiệp Biên Hòa (Sonadezi).

– Khu công nghiệp Amata:

Vị trí: Phường Long Bình, thành phố Biên Hòa.

Diện tích: 494 ha.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Amata Việt Nam.

– Khu công nghiệp Loteco:

Vị trí: Phường Long Bình, thành phố Biên Hòa.

Diện tích: 100 ha (bao gồm 13 ha khu chế xuất).

Chủ đầu tư: Công ty phát triển khu công nghiệp Long Bình (Loteco).

– Khu công nghiệp Agtex Long Bình:

Vị trí: Phường Long Bình, thành phố Biên Hòa.

Diện tích: 43 ha.

Chủ đầu tư: Công ty 28.

2. Danh sách kcn ở Đồng Nai huyện Long Thành

– Khu công nghiệp Giang Điền:

Vị trí: Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Diện tích: 529 ha.

Chủ đầu tư: Công ty phát triển khu công nghiệp Biên Hòa (Sonadezi).

– Khu công nghiệp Tam Phước:

Vị trí: Xã Tam Phước, huyện Long Thành.

Diện tích: 323 ha.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa.

– Khu công nghiệp An Phước:

Vị trí: Xã An Phước, huyện Long Thành.

Diện tích: 130 ha.

Chủ đầu tư: Tổng công ty Tín Nghĩa.

– Khu công nghiệp Long Đức:

Vị trí: Xã Long Đức và xã An Phước, huyện Long Thành.

Diện tích: 283 ha.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Long Đức.

Cổng chào KCN Lộc An - Bình Sơn
Cổng chào KCN Lộc An – Bình Sơn

– Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn:

Vị trí: Khu 13, xã Long Đức, huyện Long Thành.

Diện tích: 497,77 ha.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển V.R.G Long Thành.

– Khu công nghệ cao Long Thành:

Vị trí: Xã Tam An, xã An Phước và thị trấn Long Thành, huyện Long Thành;

Diện tích: 410,28 ha.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đô thị Amata Long Thành.

– Khu công nghiệp Long Thành:

Vị trí: Xã Tam An, huyện Long Thành.

Diện tích: 488 ha.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành.

– Khu công nghiệp Gò Dầu:

Vị trí: Xã Phước Thái, huyện Long Thành.

Diện tích: 184 ha.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình.

3. Danh sách kcn ở Đồng Nai huyện Nhơn Trạch

– Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1:

Vị trí: Xã Hiệp Phước, xã Phước Thiền và xã Phú Hội.

Diện tích: 430 ha.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO.

– Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2:

Vị trí: Xã Hiệp Phước, xã Phước Thiền và xã Phú Hội.

Diện tích: 347 ha.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần phát triển đô thị công nghiệp số 2 (D2D).

– Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 – Lộc Khang:

Vị trí: Xã Hiệp Phước và xã Phú Hội.

Diện tích: 70 ha.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH thương mại và đầu tư Lộc Khang.

– Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú:

Vị trí: Xã Hiệp Phước và xã Phú Hội.

Diện tích: 183 ha.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thảo Điền.

Đường vào KCN Nhơn Trạch 3
Đường vào KCN Nhơn Trạch 3

– Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3:

Vị trí: Xã Hiệp Phước và xã Long Thọ.

Diện tích: 688 ha.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV khu công nghiệp Nhơn Trạch III.

– Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5

Vị trí: Xã Long Tân và xã Hiệp Phước.

Diện tích: 302 ha.

Chủ đầu tư: Tổng công ty phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO).

– Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6:

Vị trí: Xã Long Thọ.

Diện tích: 315 ha.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa; Công ty TNHH Đỉnh Vàng; Công ty TNHH An Thái; Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và vật liệu xây dựng Sài Gòn; Công ty TNHH đầu tư xây dựng Khương Hy.

– Khu công nghiệp dệt may Nhơn Trạch:

Vị trí: Xã Hiệp Phước và xã Phước An.

Diện tích: 184 ha.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Vinatex – Tân Tạo.

– Khu công nghiệp Ông Kèo:

Vị trí: Xã Phước Khánh.

Diện tích: 823 ha.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa.

4. Danh sách kcn ở Đồng Nai huyện Xuân Lộc

– Khu công nghiệp Xuân Lộc:

Vị trí: Xã Xuân Tâm và xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc.

Diện tích: 109 ha.

Chủ đầu tư: Công ty phát triển khu công nghiệp Biên Hòa (Sonadezi).

5. Danh sách kcn ở Đồng Nai huyện Trảng Bom

– Khu công nghiệp Hố Nai:

Vị trí: Xã Hố Nai 3 và xã Bắc Sơn.

Diện tích: 496,94 ha.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần khu công nghiệp Hố Nai.

Một góc trong KCN Sông Mây
Một góc trong KCN Sông Mây

– Khu công nghiệp Sông Mây:

Vị trí: Xã Bắc Sơn.

Diện tích: 474 ha.

Chủ đầu tư: Công ty liên doanh phát triển khu công nghiệp Sông Mây.

–  Khu công nghiệp Bàu Xéo:

Vị trí: Xã Sông Trầu.

Diện tích: 499,87 ha.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thống Nhất.

6. Danh sách kcn ở Đồng Nai huyện Thống Nhất

– Khu công nghiệp Dầu Giây:

Vị trí: Xã Bàu Hàm và xã Xuân Thạnh.

Diện tích: 331 ha.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần khu công nghiệp Dầu Giây.

7. Danh sách kcn ở Đồng Nai thuộc TP. Long Khánh

– Khu công nghiệp Long Khánh:

Vị trí: Xã Suối Tre.

Diện tích: 264,47 ha.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần khu công nghiệp Long Khánh.

– Khu công nghiệp Suối Tre:

Vị trí: Xã Suối Tre và xã Bảo Vinh.

Diện tích: 149,50 ha.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sonadezi An Bình.

Nhà máy xử lý nước thải trong KCN Định Quán
Nhà máy xử lý nước thải trong KCN Định Quán

8. Danh sách kcn ở Đồng Nai thuộc huyện Định Quán

– Khu công nghiệp Định Quán:

Vị trí: Xã La Ngà, huyện Định Quán.

Diện tích: 54 ha.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần khu công nghiệp Định Quán.

9. Danh sách kcn ở Đồng Nai thuộc huyện Tân Phú

– Khu công nghiệp Tân Phú:

Vị trí: Thị trấn Tân Phú.

Diện tích: 54 ha.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa.

10. Danh sách kcn ở Đồng Nai thuộc huyện Vĩnh Cửu

– Khu công nghiệp Thạnh Phú:

Vị trí: Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

Diện tích: 177,2 ha.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần công trình giao thông Đồng Nai.

🌟 3 kcn ở Đồng Nai đang được quy hoạch mới

Ông Phạm Văn Cường, Phó trưởng ban Quản lý các KCN Đồng Nai cho biết: 3 kcn ở Đồng Nai sắp thành lập gồm có: KCN Cẩm Mỹ có diện tích khoảng 300 ha thuộc xã Thừa Đức (huyện Cẩm Mỹ); KCN Phước Bình có diện tích 190 ha thuộc xã Phước Bình (huyện Long Thành); KCN Gia Kiệm có diện tích 330 ha thuộc xã Gia Kiệm (huyện Thống Nhất).

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng nhấn mạnh: “3 kcn ở Đồng Nai mới, tỉnh sẽ ưu tiên mời gọi những dự án công nghệ cao đem lại giá trị gia tăng lớn và sử dụng ít lao động. Tuy nhiên, Đồng Nai cũng yêu cầu các doanh nghiệp đầu tư làm thủ tục hải quan tại tỉnh để tăng nguồn thu cho tỉnh. Nếu các doanh nghiệp đặt trụ sở tại tỉnh nhưng làm thủ tục hải quan, nộp thuế ở nơi khác thì Đồng Nai sẽ trở thành “công trường sản xuất”.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2021 – 2030 sẽ mở rộng thêm 8 kcn ở Đồng Nai tại các huyện, thành phố Long Khánh để hiện thực hóa mục tiêu tỉnh công nghiệp phát triển hiện đại hàng đầu cả nước.

Khu đô thị Vinhomes

>> Xem thêm:

👉 Tìm hiểu các thông tin dự án cập nhật mới nhất

0839 207 138
Chat messenger!

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN & NHẬN NGAY ƯU ĐÃI!