1 Hecta Bằng Bao Nhiêu M2? Hướng Dẫn Công Thức Tính Đơn Giản

Việc chuyển đổi chính xác các đơn vị tính là rất quan trọng và cần thiết. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp thắc mắc của bạn: 1 hecta bằng bao nhiêu m2?

Định nghĩa về Hecta, Công, Sào và mẫu

Khái niệm Hecta là gì?

Hecta là một từ mà bạn có thể bắt gặp khi nói về diện tích đất. Hecta này được ghi nhận là ha. Đơn vị chung của diện tích. Đơn vị hecta thường được sử dụng ở nhiều quốc gia khác nhau, đặc biệt là trong các lĩnh vực quản lý và quy hoạch đất đai.

Héc-ta (ha) là một đơn vị diện tích

Đối với những diện tích quá lớn, người ta thường dùng hecta (ha) thay cho đơn vị m2, km2 vì hecta là đơn vị diện tích lớn.

1 ha bằng bao nhiêu m2?

Cập nhật chính xác nhất năm 2022 1 HA = 10.000 m2 hay bằng 1 hecta vuông (hm2) . Đơn vị cơ bản được ký hiệu bằng chữ A. 1 ha = 100 a = 1 hm² = 0,01 km² = 10.000 m² . Nếu hình vuông có cạnh là 100 m thì diện tích hình vuông này là 100 x 100 = 10.000 m2, tức 1 ha.

1 ha bằng bao nhiêu m2, km2 | Công thức tính đơn giản nhất

Phân biệt Công, mẫu, sào

Cồng, mẫu, sào là hệ thống đo lường cổ của Việt Nam

 • Một sào bằng 1/100 mẫu Anh hay 1/10 công.
 • Một mẫu bằng 10 công (1 công = 1 sào).
 • 1 công hay 1 sào đất ở miền nam là 1000m2, miền trung 500m2, miền bắc 360m2.
 • Một arpent số liệu tương đương với 3.600 mét vuông và một tác phẩm là 360 mét vuông.

Chuyển đổi các đơn vị đo diện tích thông dụng

Tóm tắt chuyển đổi đơn vị đo diện tích chung

1 hecta bằng bao nhiêu km2?

1km = 1000 mét vuông nên 1km2 = 1000 x 1000 = 1.000.000 m2. Vậy 1km2 bằng 1 triệu mét vuông (1km2 = 1.000.000m2).

Nhưng 1ha = 10.000 m2 nên 1km2 = 100 ha hay 1ha = 0,01 km2.

1 sào bằng bao nhiêu m2?

1 Sào hay gọi chính xác hơn là 1 Sào = 360m2 = 15 yard.

1 sào = 10 sào = 3.600 m2 hay 10 công (1 công = 1 sào).

Ta suy ra được ==>> 1ha = 10.000/360 = 27,77778 Sao = 2,77777778 Mẫu.

1 Hecta bằng bao nhiêu sào, bao nhiêu công đất?

Sào là đơn vị đo diện tích phổ biến trong nông nghiệp, trồng lúa và hoa màu. Tuy nhiên, diện tích 1 sào ở 3 vùng là khác nhau.

Theo nghị định 86/2012/NĐ-CP hướng dẫn luật đo lường ta có:

 • Miền Bắc: 1 sào tương đương 360m2
 • Duyên hải miền Trung: 1 sào tương đương 499,95 m2
 • Miền Nam: 1 công đất tương đương 1296 m2 (nhiều người vẫn dùng 1 công (sào) miền Nam là 1000m2 nhưng theo Luật phải là 1296 m2)

Theo tiêu chuẩn quốc tế, 1 ha = 10.000 mét vuông, do đó:

 • 1 hecta bằng 10.000/360 = 27.778 sào Bắc Kỳ
 • 1 ha bằng 10.000/499,95 = 20.002 sào miền trung
 • 1 hecta bằng 10.000/1296 = 7.71605 Đất Miền Nam

1 Hecta bằng bao nhiêu mẫu

Tương tự như sào, bộ lấy mẫu cũng có sự khác biệt giữa 03 miền:

 • Miền Bắc: 1 sào = 10 sào Bắc bộ = 3.600 m2
 • Miền Trung: 1 sào = 10 sào Miền Trung = 4995 m2
 • Miền Nam: 1 sào bằng 10 công Miền Nam = 12960

Vậy: 1 ha bằng 2,778 mẫu ở Bắc Bộ, bằng 2,002 mẫu ở Trung Bộ và bằng 0,771605 công đất ở Nam Bộ.

1 sào bằng bao nhiêu mét vuông?

Cách tính diện tích theo mẫu Anh hay mẫu Anh theo các vùng:

 • Hướng Bắc: 1 sào = 360m2.
 • Miền Trung: 1 sào = 500m2
 • Hướng Nam: 1 sào = 1000m2

Một mẫu bằng bao nhiêu sào, mét vuông ?

Các vùng khác nhau của Việt Nam là Bắc, Trung và Nam.

 • 1 mẫu = 10 sào
 • 10 sào = 100 sào
 • 100 mẫu Anh = 1000 sào

Một mẫu từ Bắc Kỳ được xác định như sau:

 • 1 sào = 360m2
 • 1 mẫu = 10 sào
 • 1 căn hướng Bắc sẽ bằng 3600m2

Với hướng dẫn đổi 1 ha bằng bao nhiêu m2 , 1 sào bằng bao nhiêu sào , bằng bao nhiêu mét vuông?  Bài viết trên sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản nhất để từ đó đổi đơn vị lớn hơn một cách dễ dàng khi gặp trường hợp đổi mẫu sang sào, m2 được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực bất động sản .

Bài viết liên quan